PANDUAN UBAH MAKLUMAT PROFIL ANDA

SISTEM eLESEN PEJABAT DAERAHPanduan Lihat/Ubah Maklumat Profil Anda

Ini adalah laman utama portal anda. Klik kotak eLESEN untuk masuk ke dalam sistem eLESEN.

Klik di sini untuk melihat:
1.Profil anda
2.Daftar syarikat,
atau untuk log keluar.
SISTEM eLESEN PEJABAT DAERAHBagaimana Melihat/Mengubah Maklumat Profil Anda
SISTEM eLESEN PEJABAT DAERAHKlik “Profil” Untuk melihat maklumat profil anda.

Anda boleh mengubah maklumat ini.

Klik kemaskini untuk mengesahkan perubahan.