• No Tel: 087-735607, 087-735477
  • No Faks: 087-736334
  • Emel: MaxWilliam.Alfred@sabah.gov.my

6 Syawal 1445

SISTEM eLESEN PEJABAT DAERAH

Panduan Lihat/Ubah Maklumat Profil Anda

Ini adalah laman utama portal anda. Klik kotak eLESEN untuk masuk ke dalam sistem eLESEN.

Klik di sini untuk melihat:
1.Profil anda
2.Daftar syarikat,
atau untuk log keluar.

SISTEM eLESEN PEJABAT DAERAH

Bagaimana Melihat/Mengubah Maklumat Profil Anda

SISTEM eLESEN PEJABAT DAERAH

Klik “Profil” Untuk melihat maklumat profil anda.

Anda boleh mengubah maklumat ini.

Klik kemaskini untuk mengesahkan perubahan.