• No Tel: 087-735607, 087-735477
  • No Faks: 087-736334
  • Emel: MaxWilliam.Alfred@sabah.gov.my

17 Syaban 1445

PIAGAM PELANGGAN PEJABAT DAERAH TENOM

-MEMASTIKAN PEMBANGUNAN FIZIKAL DAN INFRASTRUKTUR DI PELBAGAI BIDANG SOSIO-EKONOMI DAN PEMBANGUNAN YANG BERMUTU DAN MENYELURUH

-BERTEKAD DAN BERAZAM UNTUK MEMBERIKAN PERKHIDMATAN BERKUALITI, CEKAP DAN TEPAT DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN BERTANGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI OBJEKTIF ORGANISASI PEJABAT DAERAH TENOM.

-MERANCANG, MENGURUS DAN MEMANTAU PENTADBIRAN DAERAH BAGI MENCAPAI PEMBANGUNAN SECARA MENYELURUH DAN SEIMBANG DARI SEGI EKONOMI, SOSIAL, FIZIKAL DAN PEMBANGUNAN INSAN MELALUI PERKHIDMATAN YANG BERKUALITI KEPADA SETIAP LAPISAN MASYARAKAT.

-BERUSAHA MEMBERI PERKHIDMATAN YANG TERBAIK BAGI MENCAPAI TAHAP ADUAN SIFAR.