MISI DAN VISI JABATAN

MISI DAN VISI PEJABAT DAERAH TENOMMENJADI DAERAH TENOM SALAH SEBUAH DAERAH TERMAJU, TERUNGGUL DAN TERKENAL TERUTAMANYA DARI SEGI PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PELANCONGAN SERTA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG TERANCANG DAN TERUSUSUN.