PIAGAM PELANGGAN

PIAGAM PELANGGAN PEJABAT DAERAH TENOM-MEMASTIKAN PEMBANGUNAN FIZIKAL DAN INFRASTRUKTUR DI PELBAGAI BIDANG SOSIO-EKONOMI DAN PEMBANGUNAN YANG BERMUTU DAN MENYELURUH

-BERTEKAD DAN BERAZAM UNTUK MEMBERIKAN PERKHIDMATAN BERKUALITI, CEKAP DAN TEPAT DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN BERTANGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI OBJEKTIF ORGANISASI PEJABAT DAERAH TENOM.

-MERANCANG, MENGURUS DAN MEMANTAU PENTADBIRAN DAERAH BAGI MENCAPAI PEMBANGUNAN SECARA MENYELURUH DAN SEIMBANG DARI SEGI EKONOMI, SOSIAL, FIZIKAL DAN PEMBANGUNAN INSAN MELALUI PERKHIDMATAN YANG BERKUALITI KEPADA SETIAP LAPISAN MASYARAKAT.

-BERUSAHA MEMBERI PERKHIDMATAN YANG TERBAIK BAGI MENCAPAI TAHAP ADUAN SIFAR.